Quyết định 1712/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt diện tích đất sản xuất nông nghiệp sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi do các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh phục vụ năm 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/07/2021
Có hiệu lực từ: 13/07/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 ngày 23/07/2021
(từ trang 20 đến trang 28)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365