Quyết định 1622/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 07/07/2021
Có hiệu lực từ: 08/07/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 19 ngày 05/07/2021
(từ trang 61 đến trang 68)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365