Quyết định 1438/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 23/06/2021
Có hiệu lực từ: 24/06/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 19 ngày 05/07/2021
(từ trang 09 đến trang 16)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365