Quyết định 3759/2008/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc Ban hành quy chế phối hợp trong việc tham gia giải quyết ngừng việc tạm thời của tập thể người lao động
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/12/2008
Có hiệu lực từ: 22/12/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 33 ngày 15/12/2008
(từ trang 28 đến trang 32)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365