Quyết định 1314/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy định tiêu chí phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 10/06/2021
Có hiệu lực từ: 11/06/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 18 ngày 17/06/2021
(từ trang 20 đến trang 39)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365