Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2016  HĐND thành phố Việt Trì  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2016:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  01/08/2016 Nghị quyết số 1/2016/NQ-HĐND về đề án Xây dựng đô thị văn minh - văn hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì - giai đoạn 2016 - 2020. 08/08/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng Ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/07/2016
  27/06/2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2016
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365