Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2014  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 78 văn bản được ban hành trong năm 2014:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ 10/01/2015
  29/12/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 05/01/2015
  29/12/2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 05/01/2015
  29/12/2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05/01/2015
  29/12/2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu 05/01/2015
  26/12/2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 02/01/2015
  26/12/2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2015 02/01/2015
  26/12/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020 02/01/2015
  23/12/2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU 29/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 29/12/2014
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365