Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2014  Tất cả cơ quan ban hành  Quyết định
Danh sách 26 văn bản được ban hành trong năm 2014:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ 10/01/2015
  19/12/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND v/v quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 29/12/2014
  15/12/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2015. 25/12/2014
  15/12/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015. 25/12/2014
  15/12/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25/12/2014
  03/12/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 13/12/2014
  20/11/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND quyết định số: 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và bằng đường sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 30/11/2014
  10/11/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND quyết định số:14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/11/2014
  10/11/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quyết định số: 15/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 20/11/2014
  30/10/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 06/11/2014
  16/10/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh 26/10/2014
  10/09/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 10/09/2014
  10/09/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/09/2014
  25/08/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 04/09/2014
  13/08/2014 Quyết định số 9/2014/QĐ-UBND v/v duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 23/08/2014
  30/07/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ 09/08/2014
  22/07/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015 01/08/2014
  22/07/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 01/08/2014
  22/07/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND v/v Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 01/08/2014
  22/07/2014 Quyết định số 7/2014/QĐ-UBND v/v Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 01/08/2014
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365