Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2011  Hội đồng nhân dân tỉnh  Nghị quyết
Danh sách 46 văn bản được ban hành trong năm 2011:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2011 Nghị quyết số : 45/2011/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập và Tân Sơn 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 22/12/2011
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365