Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Tam Nông  Nghị quyết
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008 04/01/2008
  18/07/2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006 25/07/2007
  18/07/2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007 25/07/2007
  18/07/2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về đề án “Giải quyết việc làm – xuất khẩu lao động” giai đoạn 2007 - 2010 25/07/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 43/2007/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 44/2007/ NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 45/2007/ NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND năm 2007 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 46/2007/ NQ-HĐND về củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn giai đoạn 2007 - 2010 12/01/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365