Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Lâm Thao  Nghị quyết
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND "Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2008" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao đến năm 2010" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Lâm Thao 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 02/01/2008
  19/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND “V/v: Phê chuẩn Đề án phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2015” 26/07/2007
  19/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND “V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007” 26/07/2007
  19/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND "V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006" 26/07/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365