Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Cẩm Khê  Nghị quyết
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi Ngân sách huyện; năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình huyện và Đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2008-2010 02/01/2008
  08/08/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về quyết toán thu chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2006 15/08/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ - HĐND về việc phê duyệt chương trình xóa đói giảm nghèo đến 2010 huyện Cẩm Khê 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển nông lâm nghiệp - thủy sản huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển chăn nuôi đàn bò thịt hàng hóa năm 2007 đến 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về phát triển GTNT từ năm 2007 đến năm 2010 huyện Cẩm Khê 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về phòng chống HIV/AIDS huyện Cẩm Khê đến năm 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Sông Thao đến năm 2010 03/04/2007
  27/03/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐNDCK về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Sông Thao đến năm 2010 03/04/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365