Nghị quyết 73/2008/NQ-HĐND1

Trích yếu: về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn huyện Hạ Hòa
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 15/07/2008
Có hiệu lực từ: 22/07/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 24 + 25 ngày 01/08/2008
(từ trang 49 đến trang 50)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365