Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Trích yếu: về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 06/05/2008
Có hiệu lực từ: 13/05/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 + 14 ngày 01/05/2008
(từ trang 25 đến trang 27)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365