Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND

Trích yếu: phê duyệt đề án phát triển kinh tế đồi rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 10/01/2008
Có hiệu lực từ: 17/01/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 + 04 ngày 10/01/2008
(từ trang 45 đến trang 48)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365