Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc để ông Nguyễn Quang Sỹ thôi là đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/08/2014
Có hiệu lực từ: 23/08/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 9 ngày 29/08/2014
(trang 73)
Tổng số trang: 01
Trang 1
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365