Nghị quyết 52/2014/NQ-HĐND

Trích yếu: về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2013
Lĩnh vực:  Tài chính
Ngày ban hành: 15/07/2014
Có hiệu lực từ: 22/07/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 30/07/2014
(từ trang 43 đến trang 45)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365