Nghị quyết 51/2014/NQ-HĐND

Trích yếu: về điều chỉnh số liệu quyết toán Thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2012.
Lĩnh vực:  Tài chính
Ngày ban hành: 15/07/2014
Có hiệu lực từ: 22/07/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 30/07/2014
(từ trang 41 đến trang 42)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365