Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND

Trích yếu: về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014 - 2020
Ngày ban hành: 23/07/2014
Có hiệu lực từ: 30/07/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 30/07/2014
(từ trang 38 đến trang 40)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365