Nghị quyết 15/2006/ NQ-HĐND

Trích yếu: về mở rộng và phát triển thị trấn Thanh Sơn giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/07/2006
Có hiệu lực từ: 03/08/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
Tổng số trang: 01
Không tìm thấy file nội dung văn bản.
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365