Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND

Trích yếu: về quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Thanh Ba giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 28/04/2012
Có hiệu lực từ: 05/05/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 11 ngày 10/05/2012
(từ trang 29 đến trang 35)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365