Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND-KXVII

Trích yếu: về Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban và Thư ký các kỳ họp HĐND huyện Thanh Thủy khóa XVII nhiệm kỳ 2004 – 2009
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 30/07/2007
Có hiệu lực từ: 06/08/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 + 17 ngày 15/08/2007
(từ trang 25 đến trang 28)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365