Nghị quyết 98/2010/NQ-HĐND

Trích yếu: đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn huyện Thanh Ba Giai đoạn 2010 - 2015
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 23/07/2010
Có hiệu lực từ: 30/07/2010
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 22 + 23 ngày 01/09/2010
(từ trang 50 đến trang 54)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365