Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND

Trích yếu: chương trình dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2007 - 2010
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 04/05/2007
Có hiệu lực từ: 11/05/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 01/06/2007
(từ trang 33 đến trang 35)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365