Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2016  Tất cả cơ quan ban hành  Quyết định
Danh sách 43 văn bản được ban hành trong năm 2016:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 09/01/2017
  30/12/2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ 09/01/2017
  28/12/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ 07/01/2017
  20/12/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 30/12/2016
  16/12/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2016
  13/12/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 23/12/2016
  08/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 18/12/2016
  24/11/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 04/12/2016
  24/11/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh 04/12/2016
  08/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 18/11/2016
  25/10/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh phú thọ 04/11/2016
  20/10/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ UBND v/v Ban hành Quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đô thị đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/10/2016
  20/10/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ UBND quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 30/10/2016
  19/10/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 29/10/2016
  07/10/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/10/2016
  12/09/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/09/2016
  31/08/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ 10/09/2016
  17/08/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ 27/08/2016
  05/08/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 12/08/2016
  01/08/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 11/08/2016
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365