Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản

Từ khóa:
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung:
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Năm đăng CB   Loại văn bản   Cơ quan ban hành địa phương   Cơ quan ban hành Trung ương
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Chỉ thị(CT-HĐND)
Tờ trình(TTr)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Kế hoạch(KH-UBND)
Thông báo(TB-UBND)
Chương trình(CTr-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Thông báo(TB)
Chương trình(CTr-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Thông báo(TB)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Chỉ thị(CT-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Chỉ thị(CT-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Quyết định(QĐ-UBND)
Chỉ thị(CT-UBND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Nghị quyết(NQ-HĐND)
Công văn(CV-TTCB)
Thông báo(TB-TTCB)
Quy chế(QC)
Quyết định(QĐ)
 
HĐND thành phố Việt Trì
Hội đồng nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Ban CĐ dồn đổi ruộng đất
Uỷ ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
Văn phòng UBND tỉnh
BCĐ phòng, chống tội phạm, ANTQ
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
UBND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
UBND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập
 
Thủ tướng Chính phủ
Sắp xếp kết quả theo:  
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365