Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2019

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1522/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 
26-04-2019 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung tiêu chí 18.3 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
19-03-2019 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 
06-03-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. 
30-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh vỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN. 
21-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
21-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
10-01-2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 
27-12-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ. 
21-12-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
21-12-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,237,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner