Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 xuất bản ngày 15-02-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. (từ trang 03 đến trang 11)
30-12-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (từ trang 12 đến trang 17)
30-12-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. (từ trang 18 đến trang 32)
29-12-2016 Quyết định số 3616/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dư án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Phú Thọ. (từ trang 33 đến trang 37)
29-12-2016 Quyết định số 3618/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ. (từ trang 38 đến trang 42)
30-12-2016 Quyết định số 3704/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. (từ trang 43 đến trang 63)
28-12-2016 Quyết định số 3595/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ về trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. (từ trang 64 đến trang 65)
10-01-2017 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 66 đến trang 72)
13-01-2017 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 73 đến trang 96)
108,118,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner