Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND thị xã Phú Thọ ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III. 
31-12-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
31-12-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2010. 
31-12-2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 2010. 
31-12-2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
27-07-2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc đồng ý cho ông Phạm Hồng Chương và ông Phạm Văn Quang thôi giữ chức ủy viên UBND thị xã Phú Thọ với lý do chuyển công tác. 
27-07-2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
27-07-2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ đối với Bà Đỗ Thị Bích Phượng vì lý do chuyển đi nơi khác công tác. 
27-07-2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc Phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2008. 
05-01-2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v thông qua quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 
05-01-2009 Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v cho ông Lê Văn Trang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011. 
05-01-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
01-08-2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2007. 
01-08-2008 Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
01-08-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ v/v đồng ý cho ông Phùng Đức Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ khóa XVIII thị xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác về tỉnh. 
03-01-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner