Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND thành phố Việt Trì ban hành: 47 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2016 Nghị quyết số 1/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về đề án Xây dựng đô thị văn minh - văn hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì - giai đoạn 2016 - 2020. 
01-08-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước thành phố Việt Trì năm 2015. 
27-06-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về số lượng thành viên từng Ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-06-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2013. 
25-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 2020. 
25-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
05-08-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì ban hành quy chế hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, Nội quy các kỳ họp HĐND thành phố Việt Trì nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
05-08-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và thực hiện Đề án phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Việt Trì giai đoạn 2011 - 2015. 
05-08-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc thực hiện chương trình đầu tư xây dựng đường giao thông khu dân cư bằng bê tông xi măng giai đoạn 2011 - 2015. 
23-12-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Việt Trì năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner