Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Yên Lập ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2014. 
27-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013. 
27-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2013. 
27-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập v/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2013. 
07-01-2010 Nghị quyết số 75/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về việc bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND xã, thị trấn ban hành trái thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật. 
07-01-2010 Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 
07-01-2010 Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2010. 
07-01-2010 Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
08-07-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2008. 
08-07-2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020. 
05-01-2009 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập ban hành chương trình giám sát của hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về chương trình các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của huyện Yên Lập. 
05-01-2009 Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2009. 
05-01-2009 Nghị quyết số 63/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
09-07-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 
09-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của thị trấn Yên Lập. 
10-01-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner