Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2013 Quyết định số 651/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Yên Lập. 
13-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2011. 
22-07-2010 Quyết định số 735/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập v/v ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của huyện Yên Lập. 
07-12-2009 Quyết định số 1492/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Lập. 
07-12-2009 Quyết định số 01/2009/CT-UBNDYL của UBND huyện Yên Lập về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2010. 
04-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập v/v tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉ đạo xây dựng đề án bảo vệ môi trường trên điạ bàn huyện. 
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2009. 
19-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và quản lý giá trên địa bàn huyện Yên Lập. 
14-05-2008 Quyết định số 693/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
08-05-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008. 
11-01-2008 Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 
10-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2008. 
13-07-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. 
02-03-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT- UBND1 của UBND huyện Yên Lập v/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. 
10-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 
18-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của UBND huyện Yên Lập v/v tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp năm học 2005 – 2006 và tuyển sinh năm học 2006 - 2007. 
16-05-2006 Quyết định số 450/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập ban hành đề án về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 – 2010. 
24-04-2006 Quyết định số 392/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Lập về việc thành lập Ban quản lý dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010 huyện Yên Lập. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner