Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Thanh Thủy ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc thông qua Đề án dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. 
26-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ- HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 2015. 
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016 - 2020. 
26-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016-2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ – HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ – HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ - HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ – HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
25-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
16-08-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner