Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

UBND huyện Thanh Sơn ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2007 Quyết định số 892/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Sơn ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 
09-05-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của UBND huyện Thanh Sơn về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010. 
09-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của UBND huyện Thanh Sơn về việc tăng cường an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa. 
09-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của UBND huyện Thanh Sơn về việc tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner