Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Thanh Ba ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
21-08-2015 Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 59/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 58/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 57/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KT - XH Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-08-2015 Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
29-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 
29-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
23-10-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020. 
23-10-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba. 
23-10-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner