Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

UBND huyện Tân Sơn ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 
04-08-2010 Quyết định số 1829/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của huyện Tân Sơn. 
31-12-2009 Quyết định số 4008/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2010. 
23-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. 
17-04-2009 Quyết định số 1183/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 
14-07-2008 Quyết định số 1212/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn v/v Ban hành Quy chế tiếp công dân và gải quyết khiếu nại tố cáo của UBND huyện Tân Sơn. 
12-05-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc tập trung thực hiện cấp bách các biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ chiêm xuân 2008. 
04-04-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 
18-03-2008 Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn v/v Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn. 
23-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc tổ chức và đón tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 \. 
09-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
09-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2008. 
09-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008. 
09-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2008. 
08-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đến hết 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật và đang còn hiệu lực pháp luật. 
09-10-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của UBND huyện Tân Sơn về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng. 
02-08-2007 Quyết định số 481/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Sơn ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner