Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Tân Sơn ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
31-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015. 
31-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010. 
31-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐNDTS của HĐND huyện Tân Sơn về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. 
31-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. 
10-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NĐ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc thông qua đề án "Phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Sơn giai đoạn 2009 - 2020". 
10-04-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn v/v Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020. 
30-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010. 
30-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
28-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
28-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tân Sơn Khóa I Nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
28-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học huyện Tân Sơn giai đoạn 2008 - 2012 và định hướng đến năm 2015. 
28-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc thực hiện Đề án phát triển cây lương thực giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
09-01-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn thông qua chương trình các kỳ họp năm 2008, Chương trình giám sát của HĐND của HĐND huyện năm 2008. 
09-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Tân Sơn. 
09-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Sơn giai đoạn 2007 - 2012. 
09-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
09-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner