Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

UBND huyện Tam Nông ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND của UBND huyện Tam Nông về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 
30-10-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Tam Nông quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 
05-03-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND huyện Tam Nông về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện. 
31-12-2008 Quyết định số 1854/QĐ-UBND của UBND huyện Tam Nông v/v ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ. 
21-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND huyện Tam Nông về việc quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông. 
04-05-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của UBND huyện Tam Nông về việc tăng cường công tác chỉ đạo thi hành án dân sự. 
27-04-2007 Quyết định số 281/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Tam Nông v/v Ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010. 
05-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của UBND huyện Tam Nông về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner