Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Tam Nông ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2015 Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
24-12-2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015. 
13-07-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015. 
13-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 
25-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015. 
25-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII. 
25-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
28-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông. 
28-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông. 
28-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007. 
28-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
18-07-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về đề án “Giải quyết việc làm – xuất khẩu lao động” giai đoạn 2007 - 2010. 
18-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 
21-05-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner