Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Phù Ninh ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
18-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
24-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 – 2020. 
21-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
06-04-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2020. 
06-04-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. 
06-04-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015. 
19-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND- của HĐND huyện Phù Ninh về nội dung các kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND của HĐND huyện Phù Ninh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh. 
23-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Phong Châu. 
23-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh. 
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc cho ông Nguyễn Đình Cúc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác. 
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh giai đoạn 2006 - 2010; định hướng đến năm 2015. 
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh v/v đề nghị phân loại đơn vị hành chính huyện Phù Ninh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner