Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Lâm Thao ban hành: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
12-09-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
12-09-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2016-2021. 
12-09-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. 
18-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
17-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao v/v miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vương Đức Thịnh. 
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 
19-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ–HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ – HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
18-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner