Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

UBND huyện Hạ Hòa ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân huyện Hạ Hòa. 
07-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 
12-12-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa. 
04-12-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
20-10-2010 Quyết định số 2603/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa v/v ban hành "Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu di tích; quản lý, sử dụng nguồn công đức tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ". 
23-07-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009. 
25-12-2008 Quyết định số 5767/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 2009. 
25-12-2008 Quyết định số 5766/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
05-12-2008 Quyết định số 5274/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Hạ Hòa về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2008 - 2010. 
27-12-2007 Quyết định số 5589/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2008. 
27-12-2007 Quyết định số 5587/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2008. 
27-12-2007 Quyết định số 5586/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
25-12-2006 Quyết định số 3374/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 3372/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
26-06-2006 Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hạ Hòa (nhiệm kỳ 2004 - 2009). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner