Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Hạ Hòa ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách Huyện; phương án bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
26-05-2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hòa. 
25-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII. 
25-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
15-07-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND1 của HĐND huyện Hạ Hòa về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn huyện Hạ Hòa. 
15-07-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 2020. 
26-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hạ Hòa. 
26-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ chi ngân sách huyện năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
18-07-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2007 - 2010. 
18-07-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa v/v phê chuẩn quyết toán Qũy ngày công lao động công ích năm 2006. 
18-07-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006 trên địa bàn huyện Hạ Hòa. 
25-04-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về xã hội hoá các hoạt động Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao giai đoạn 2007 - 2010. 
25-04-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về việc thực hiện phổ cập bậc trung học trên địa bàn huyện Hạ Hoà giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
25-04-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2007 - 2010. 
25-04-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về phát triển Du lịch giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến 2015. 
25-04-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hạ Hòa về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner