Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Đoan Hùng ban hành: 57 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ- HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình phát triển cây Bưởi đặc sản giai đoạn 2016 - 2020. 
25-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về Chương trình huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt giai đoạn 2016-2020 của huyện Đoan Hùng. 
25-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
25-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2015. 
23-12-2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
15-07-2015 Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2014. 
23-12-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
23-12-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015. 
23-12-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
23-12-2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nhạc Văn Tâm. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner