Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

HĐND huyện Cẩm Khê ban hành: 86 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020. 
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020. 
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014. 
26-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
26-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
26-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020. 
26-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2015. 
26-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner