Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 455 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 
13-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 
13-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
13-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. 
13-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh). 
13-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2020. 
13-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ. 
13-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Hành chính công và Điều hành đô thị thông minh. 
13-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
13-12-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. 
13-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 
13-12-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tân Sơn, huyện Tân Sơn (giai đoạn I). 
13-12-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 
Chuyển tới trang:  /23       Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner