Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 10-01
22 văn bản
 
Số 02  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 03  ngày 10-01
10 văn bản
 
Số 04  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 05  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 06  ngày 10-01
15 văn bản
 
Số 07  ngày 10-01
20 văn bản
 
Số 08  ngày 18-01
19 văn bản
 
Số 09  ngày 03-02
11 văn bản
 
Số 10  ngày 10-3
14 văn bản
 
Số 11  ngày 14-3
4 văn bản
 
Số 12  ngày 14-3
1 văn bản
 
Số 13  ngày 26-4
13 văn bản
 
Số 14  ngày 26-5
10 văn bản
 
Số 15  ngày 29-6
12 văn bản
 
Số 16  ngày 18-7
44 văn bản
 
Số 17  ngày 26-7
38 văn bản
 
Số 18  ngày 22-8
16 văn bản
 
Số 19  ngày 06-9
12 văn bản
 
Số 20  ngày 06-10
17 văn bản
 
Số 21  ngày 21-10
12 văn bản
 
Số 22  ngày 29-11
13 văn bản
 
Số 23  ngày 22-12
7 văn bản
 
Số 24  ngày 22-12
11 văn bản
 
Số 25  ngày 28-12
2 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

326 văn bản gồm 104 văn bản quy phạm pháp luật và 222 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
89 văn bản
 
Tháng 02-2016
11 văn bản
 
Tháng 3-2016
19 văn bản
 
Tháng 4-2016
13 văn bản
 
Tháng 5-2016
10 văn bản
 
Tháng 6-2016
12 văn bản
 
Tháng 7-2016
82 văn bản
 
Tháng 8-2016
16 văn bản
 
Tháng 9-2016
12 văn bản
 
Tháng 10-2016
29 văn bản
 
Tháng 11-2016
13 văn bản
 
Tháng 12-2016
20 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
55 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
59 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
134 văn bản
 
HĐND thành phố Việt Trì
10 văn bản
 
HĐND huyện Cẩm Khê
14 văn bản
 
HĐND huyện Đoan Hùng
8 văn bản
 
HĐND huyện Lâm Thao
12 văn bản
 
HĐND huyện Phù Ninh
1 văn bản
 
HĐND huyện Tam Nông
5 văn bản
 
HĐND huyện Tân Sơn
1 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Ba
5 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Sơn
3 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Thủy
19 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chế độ - Chính sách
11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Đất đai
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
8 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
2 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
2 văn bản
 
Nông nghiệp
3 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
9 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
3 văn bản
 
 
108,113,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner