Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 15-01
14 văn bản
 
Số 02  ngày 28-01
28 văn bản
 
Số 03  ngày 28-02
23 văn bản
 
Số 04  ngày 28-3
6 văn bản
 
Số 05  ngày 24-4
7 văn bản
 
Số 06  ngày 26-5
23 văn bản
 
Số 07  ngày 26-7
26 văn bản
 
Số 08  ngày 26-8
42 văn bản
 
Số 09  ngày 10-10
18 văn bản
 
Số 10  ngày 18-11
10 văn bản
 
Số 11  ngày 30-11
16 văn bản
 
Số 12  ngày 20-12
23 văn bản
 
Số 13  ngày 23-12
3 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

239 văn bản gồm 96 văn bản quy phạm pháp luật và 143 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
42 văn bản
 
Tháng 02-2013
23 văn bản
 
Tháng 3-2013
6 văn bản
 
Tháng 4-2013
7 văn bản
 
Tháng 5-2013
23 văn bản
 
Tháng 7-2013
26 văn bản
 
Tháng 8-2013
42 văn bản
 
Tháng 10-2013
18 văn bản
 
Tháng 11-2013
26 văn bản
 
Tháng 12-2013
26 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
51 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
114 văn bản
 
HĐND thành phố Việt Trì
5 văn bản
 
UBND thành phố Việt Trì
1 văn bản
 
HĐND huyện Cẩm Khê
9 văn bản
 
UBND huyện Cẩm Khê
1 văn bản
 
HĐND huyện Đoan Hùng
14 văn bản
 
UBND huyện Hạ Hòa
2 văn bản
 
HĐND huyện Phù Ninh
2 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Ba
8 văn bản
 
UBND huyện Yên Lập
1 văn bản
 
HĐND huyện Yên Lập
3 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
5 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
10 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai
4 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
3 văn bản
 
Giao thông vận tải
2 văn bản
 
Lĩnh vực khác
6 văn bản
 
Nông nghiệp
1 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
1 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
1 văn bản
 
Tài chính
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
22 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
2 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner