Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 03-01
17 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
22 văn bản
 
Số 05  ngày 31-01
24 văn bản
 
Số 06  ngày 01-02
31 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 01-4
42 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-4
37 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 15-4
38 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 01-5
55 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 05-5
30 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 02-6
41 văn bản
 
Số 19  ngày 15-6
23 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 01-7
50 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 15-7
34 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 01-8
39 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 15-8
52 văn bản
 
Số 28  ngày 01-9
37 văn bản
 
Số 29  ngày 15-9
25 văn bản
 
Số 30  ngày 01-10
25 văn bản
 
Số 31  ngày 15-10
29 văn bản
 
Số 32  ngày 01-11
31 văn bản
 
Số 33  ngày 15-12
35 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 20-12
18 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 31-12
34 văn bản
 
Số 38  ngày 31-12
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

778 văn bản gồm 158 văn bản quy phạm pháp luật và 620 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2008
63 văn bản
 
Tháng 02-2008
31 văn bản
 
Tháng 4-2008
117 văn bản
 
Tháng 5-2008
85 văn bản
 
Tháng 6-2008
64 văn bản
 
Tháng 7-2008
84 văn bản
 
Tháng 8-2008
91 văn bản
 
Tháng 9-2008
62 văn bản
 
Tháng 10-2008
54 văn bản
 
Tháng 11-2008
31 văn bản
 
Tháng 12-2008
96 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
43 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
192 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
466 văn bản
 
HĐND thành phố Việt Trì
9 văn bản
 
HĐND thị xã Phú Thọ
10 văn bản
 
HĐND huyện Cẩm Khê
2 văn bản
 
UBND huyện Cẩm Khê
2 văn bản
 
UBND huyện Đoan Hùng
1 văn bản
 
HĐND huyện Hạ Hòa
2 văn bản
 
UBND huyện Hạ Hòa
1 văn bản
 
HĐND huyện Lâm Thao
2 văn bản
 
HĐND huyện Phù Ninh
10 văn bản
 
HĐND huyện Tam Nông
3 văn bản
 
UBND huyện Tam Nông
1 văn bản
 
HĐND huyện Tân Sơn
9 văn bản
 
UBND huyện Tân Sơn
10 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Ba
1 văn bản
 
UBND huyện Yên Lập
5 văn bản
 
HĐND huyện Yên Lập
9 văn bản
 
 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner