Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Việt Trì
UBND thành phố Việt Trì
HĐND thị xã Phú Thọ
UBND thị xã Phú Thọ
HĐND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
HĐND huyện Đoan Hùng
UBND huyện Đoan Hùng
HĐND huyện Hạ Hòa
UBND huyện Hạ Hòa
HĐND huyện Lâm Thao
UBND huyện Lâm Thao
HĐND huyện Phù Ninh
HĐND huyện Tam Nông
UBND huyện Tam Nông
HĐND huyện Tân Sơn
UBND huyện Tân Sơn
HĐND huyện Thanh Ba
HĐND huyện Thanh Sơn
UBND huyện Thanh Sơn
HĐND huyện Thanh Thủy
UBND huyện Yên Lập
HĐND huyện Yên Lập

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
18 văn bản
 
Số 03  ngày 30-01
8 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 30-01
33 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 03-02
36 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 22-5
42 văn bản
 
Số 10  ngày 01-6
19 văn bản
 
Số 11  ngày 15-6
13 văn bản
 
Số 12  ngày 04-7
24 văn bản
 
Số 13  ngày 15-7
18 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 05-8
30 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 15-8
32 văn bản
 
Số 18  ngày 23-8
35 văn bản
 
Số 19  ngày 05-9
27 văn bản
 
Số 20  ngày 15-9
24 văn bản
 
Số 21  ngày 05-10
29 văn bản
 
Số 22  ngày 15-10
26 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 01-11
42 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 15-11
48 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 01-12
34 văn bản
 
Số 29  ngày 15-12
33 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 15-12
12 văn bản
 
Số 32  ngày 31-12
33 văn bản
 
Số 33  ngày 31-12
23 văn bản
 
Số 34  ngày 31-12
22 văn bản
 
Số 35  ngày 31-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

666 văn bản gồm 180 văn bản quy phạm pháp luật và 486 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
59 văn bản
 
Tháng 02-2007
36 văn bản
 
Tháng 5-2007
42 văn bản
 
Tháng 6-2007
32 văn bản
 
Tháng 7-2007
42 văn bản
 
Tháng 8-2007
97 văn bản
 
Tháng 9-2007
51 văn bản
 
Tháng 10-2007
55 văn bản
 
Tháng 11-2007
90 văn bản
 
Tháng 12-2007
162 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
34 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
141 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
380 văn bản
 
HĐND thành phố Việt Trì
9 văn bản
 
HĐND thị xã Phú Thọ
2 văn bản
 
HĐND huyện Cẩm Khê
16 văn bản
 
UBND huyện Cẩm Khê
3 văn bản
 
HĐND huyện Đoan Hùng
8 văn bản
 
HĐND huyện Hạ Hòa
12 văn bản
 
UBND huyện Hạ Hòa
3 văn bản
 
HĐND huyện Lâm Thao
8 văn bản
 
HĐND huyện Phù Ninh
5 văn bản
 
HĐND huyện Tam Nông
14 văn bản
 
UBND huyện Tam Nông
3 văn bản
 
UBND huyện Tân Sơn
2 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Ba
9 văn bản
 
UBND huyện Thanh Sơn
1 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Thủy
5 văn bản
 
UBND huyện Yên Lập
3 văn bản
 
HĐND huyện Yên Lập
8 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
1 văn bản
 
 
 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner